Müşterilerimize her türlü vergi ve mevzuat konularında gereken danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. 

  • Mevzuattaki değişiklikler konusunda müşterilerimizin bilgilendirilmesi
  • Faaliyetlerin yasal yükümlülükler ve sınırlandırmalara göre planlanması ve yürütülmesi için gerekli bilgi desteğinin sağlanması
  • İlgili işlem ve belgelerin düzenli olarak incelenerek mevzuata ve yükümlülüklere uygunluğunun sağlanması
  • Yıllık gelir/kurumlar beyannamelerinin hazırlanması konusunda destek verilmesi
  • Şirketlerin kuruluş, bölünme, birleşme ve hisse değişimi işlemleri
  • Transfer fiyatlandırması işlemleri
Danışmanlık Hizmetleri