Oluşabilecek tüm vergi ihtilaflarında, müşterilerimize ihtilafın çözümü için gerekli destek ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

  • Vergi uyuşmazlıklarının çözümü
  • Vergi davalarıyla ilgili danışmanlık
  • Vergi uzlaşmalarında destek ve danışmanlık
  • Vergi incelemelerinde danışmanlık
  • Şirketlerin iç denetim ve uygunluk denetimi