Efli Yeminli Mali Müşavirlik, 3568 Nolu Yasa çerçevesinde aşağıdaki tasdik hizmetlerini sunmaktadır:

  • Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
  • Gelir Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
  • Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri
  • Teşvik, İstisna, İndirim ve AR-GE ile ilgili Tespit ve Tasdik Raporları
  • Özel Tüketim Vergisi Raporları
  • Özel Amaçlı Rapor
  • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti ve İç Kaynak Tespit Raporları